Facebook Jälgi Twitterit
Tarnetingimused
Enne tellimist

Tutvuge toodetega meie kodulehel.
Küsimuste korral võtke meiega julgelt ühendust!

Tellimine

Toodete tellimiseks täitke vastav vorm jaotuses Telli siit ja saatke see meile. Kolme päeva jooksul saate elektronposti aadressile meie poolse tellimuse kinnituse koos transpordi maksumusega. Kontrollige tellimuse kinnitus üle, et kõik tooted ja nende kogused vastaksid teie poolt soovitule. Kui kõik vastab teie poolt tellitule, tasuge 50% tellimuse kinnitusel märgitud summast. Tellimus jõustub peale osamakse laekumist meie arveldusarvele.

Tarneaeg ja tarne

Kõigi toodete minimaalne tarneaeg on 4 nädalat. Enne tellijale kauba tarnimist peab olema tasutud kogu kauba maksumus.
Tellitud kaup tarnitakse tellija poolt näidatud aadressile transpordialustele pakitult. Kaup saabub tagaluuktõstukiga transpordivahendil ja transpordi teenuse osutajal on kahvelkäru, millega aitab võimalusel pakendid liigutada tellija poolt soovitud kohta. NB! Pind peab olema tasane ja taluma koormaga kahvelkäru raskust!
Tellija peab väliselt kontrollima kauba ja kahjustuste korral tegema märke saatelehel, ning teavitama müüjat.
Ostjal on võimalik edasi lükata tarneaega, teavitades sellest müüjat vähemalt 14 päeva enne esialgset tarnenädalat. Hilisemal tarneaja muutmisel tuleb tasuda 200€ hüvitist täiendavate ladustamis-ja veokulude eest, kui edasilükkamine toimub ostjast tuleneva põhjuse tõttu.

Vahetus- ja tagastus

Energiasüdameid, ahjutelliseid, segusid jms. tarvikuid ei saa tagastada, ega ümber vahetada.
Ahju uksi saab vajadusel vahetada (käsitluskulud 150€). Tagastatav uks peab olema avamata pakendis.
Kõik transpordiga seotud kulud katab ostja.

Garantii

Kõigile materjalidele antakse 2 aastane materjaligarantii. Garantii kehtib ainult juhul, kui paigaldus on teostatud juhiste kohaselt. Garantii küsimused käsitletakse iga juhtumi puhul eraldi!
Garantii asendab ainult remondiks vajalikud elemendid. Kui viga on tekkinud paigaldusvigadest, juhiste eiramisest või valest kasutamisest, esitatakse arve remondiga seotud kulude kohta ahju omanikule.
NB! Garantii kehtib ainult juhul, kui küttekollet on kasutatud heaperemehelikult vastavalt küttekolde kasutusjuhendile.
blank
1997-2024 © Ahjusepad OÜ        Tel. +372 6 338 335 (Tallinn),  +372 7 402 001 (Tartu)        E-post: tartu@ahjusepad.ee